Contact

Aplicatii CGF in periimplantite

  • Primul pas: Medicul trebuie să înceapă tratamentul fotodinamic, deoarece este important să se elimine bacteriile, chiar şi în profunzime - acestea se află sub gingii: acesta trebuie să aducă fasciculul de lumină, tratând în adâncime, cu fibră optică subţire pe locurile implantului.
  • Al doilea pas: Când suprafaţa este foarte curată, medicul poate utiliza Medifuge pentru pregătirea PPP (în cantitate mare, pentru a spăla zona), coagulatul şi membrana. 
  • Trebuie să se recolteze sângele pacientului şi să se introducă în maşină cel puţin 3 tuburi. Introduceţi 3 tuburi în Medifuge. Ulterior, obţineţi componentele separate necesare pentru implantare.
  • Al treilea pas: Spălaţi zona cu PPP din abundenţă.
  • Dacă pacientul acuză durere, sunt necesare injecţii cu CGF, pentru a elimina inflamarea. 
  • Al patrulea pas: Înfăşuraţi implantul în coagulat.
  • La final, suturaţi cu material resorbabil